test-debug.cc

Go to the documentation of this file.
00001 #include "config.h"
00002 
00003 #ifdef HAVE_UNISTD_H
00004 #include <unistd.h>
00005 #endif
00006 
00007 #include <iostream>
00008 #include <fstream>
00009 #include <string>
00010 #include <cassert>
00011 #include <cerrno>
00012 
00013 #include "debug.h"
00014 #include "d_debug.h"
00015 
00016 #ifdef DEBUG
00017 
00018 //----------------------------------------------------------------------------
00019 
00020 class class1;
00021 
00022 debug_generate_class_headers(class1);
00023 
00024 class class1
00025 {
00026 public:
00027     int num;
00028 
00029     class1()
00030     {
00031         debug;
00032 
00033         num = 0;
00034         debug_var(num);
00035     }
00036 
00037     class1& operator=(const class1 a_class)
00038     {
00039         debug;
00040         debug_input_var(a_class);
00041 
00042         num = a_class.num;
00043         debug_var(num);
00044 
00045         debug_output_var(*this);
00046         return(*this);
00047     }
00048 
00049 #ifdef DEBUG
00050     void __debug_write(debug_instance& di) const
00051     {
00052         di_var(num);
00053     }
00054 #endif
00055 };
00056 
00057 debug_generate_class_code(class1);
00058 
00059 //----------------------------------------------------------------------------
00060 
00061 class class2
00062 {
00063 public:
00064     std::vector<class1> v;
00065 
00066     class2()
00067     {
00068         debug;
00069 
00070         class1 c1, c2, c3, c4, c5;
00071         v.push_back(c1);
00072         v.push_back(c2);
00073         v.push_back(c3);
00074         v.push_back(c4);
00075         v.push_back(c5);
00076         debug_var(v);
00077     }
00078 
00079 #ifdef DEBUG
00080     void __debug_write(debug_instance& di) const
00081     {
00082         di_var(v);
00083     }
00084 #endif
00085 };
00086 
00087 debug_generate_class_code(class2);
00088 
00089 //----------------------------------------------------------------------------
00090 
00091 class class3
00092 {
00093 public:
00094     std::vector<class1*> v;
00095 
00096     class3()
00097     {
00098         debug;
00099 
00100         class1 *c1ptr, *c2ptr, *c3ptr, *c4ptr, *c5ptr;
00101 
00102         c1ptr = new class1;
00103         c2ptr = new class1;
00104         c3ptr = new class1;
00105         c4ptr = new class1;
00106         c5ptr = new class1;
00107 
00108         v.push_back(c1ptr);
00109         v.push_back(c2ptr);
00110         v.push_back(c3ptr);
00111         v.push_back(c4ptr);
00112         v.push_back(c5ptr);
00113         debug_var(v);
00114     }
00115 
00116 #ifdef DEBUG
00117     void __debug_write(debug_instance& di) const
00118     {
00119         di_var(v);
00120     }
00121 #endif
00122 };
00123 
00124 debug_generate_class_code(class3);
00125 
00126 //----------------------------------------------------------------------------
00127 
00128 class class4
00129 {
00130 public:
00131     enum colors {
00132         yellow,
00133         blue,
00134         green,
00135         orange,
00136         black,
00137         brown,
00138         purple,
00139     };
00140     typedef struct {
00141         int a;
00142         char b;
00143     } c4s;
00144 
00145     colors c;
00146     c4s cs;
00147 
00148     class4();
00149 
00150 #ifdef DEBUG
00151     void __debug_write(debug_instance& di) const;
00152 #endif
00153 };
00154 
00155 #ifdef DEBUG
00156 debug_generate_class_headers(class4);
00157 debug_generate_enum_headers(class4);
00158 debug_generate_struct_headers(class4);
00159 
00160 void __debug_write(debug_instance& di, const class4::colors& a_arg)
00161 {
00162     di_switch_enums(
00163         di_enum(class4::yellow)
00164         di_enum(class4::blue)
00165         di_enum(class4::green)
00166         di_enum(class4::orange)
00167         di_enum(class4::black)
00168         di_enum(class4::purple)
00169         di_enum(class4::brown)
00170     );
00171 }
00172 
00173 debug_generate_enum_code(class4::colors);
00174 
00175 void __debug_write(debug_instance& di, const class4::c4s& a_arg)
00176 {
00177     di_struct(a_arg,a);
00178     di_struct(a_arg,b);
00179 }
00180 
00181 debug_generate_struct_code(class4::c4s);
00182 
00183 void class4::__debug_write(debug_instance& di) const
00184 {
00185     di_var(c);
00186     di_var(cs);
00187 }
00188 
00189 debug_generate_class_code(class4);
00190 #endif
00191 
00192 class4::class4()
00193 {
00194     debug;
00195 
00196     c = brown;
00197     cs.a = 5;
00198     cs.b = 'F';
00199 
00200     debug_var(c);
00201     debug_var(cs);
00202 }
00203 
00204 //----------------------------------------------------------------------------
00205 
00206 int f1(int a)
00207 {
00208     int b;
00209 
00210     debug;
00211 
00212     b = 5;
00213 
00214     return(a);
00215 }
00216 
00217 int f2(int a)
00218 {
00219     int b;
00220 
00221     debug;
00222     debug_input_var(a);
00223 
00224     b = 5;
00225 
00226     return(a);
00227 }
00228 
00229 int f3(int a)
00230 {
00231     int b;
00232 
00233     debug;
00234 
00235     b = 5;
00236     debug_var(b);
00237 
00238     return(a);
00239 }
00240 
00241 int f4(int a)
00242 {
00243     int b;
00244 
00245     debug;
00246 
00247     b = 5;
00248 
00249     debug_output_var(a);
00250     return(a);
00251 }
00252 
00253 int f5(int a)
00254 {
00255     int b;
00256 
00257     debug;
00258     debug_input_var(a);
00259 
00260     b = 5;
00261     debug_var(b);
00262 
00263     return(a);
00264 }
00265 
00266 int f6(int a)
00267 {
00268     int b;
00269 
00270     debug;
00271 
00272     b = 5;
00273     debug_var(b);
00274 
00275     debug_output_var(a);
00276     return(a);
00277 }
00278 
00279 int f7(int a)
00280 {
00281     int b;
00282 
00283     debug;
00284     debug_input_var(a);
00285 
00286     b = 5;
00287 
00288     debug_output_var(a);
00289     return(a);
00290 }
00291 
00292 int f8(int a)
00293 {
00294     int b;
00295 
00296     debug;
00297     debug_input_var(a);
00298 
00299     b = 5;
00300     debug_var(b);
00301 
00302     debug_output_var(a);
00303     return(a);
00304 }
00305 
00306 int f9(int a)
00307 {
00308     int b;
00309 
00310     debug;
00311     
00312     b = 5;
00313     f1(a+1);
00314 
00315     return(a);
00316 }
00317 
00318 int f10(int a)
00319 {
00320     int b;
00321 
00322     debug;
00323     debug_input_var(a);
00324     
00325     b = 5;
00326     f1(a+1);
00327 
00328     return(a);
00329 }
00330 
00331 int f11(int a)
00332 {
00333     int b;
00334 
00335     debug;
00336     
00337     b = 5;
00338     debug_var(b);
00339     f1(a+1);
00340 
00341     return(a);
00342 }
00343 
00344 int f12(int a)
00345 {
00346     int b;
00347 
00348     debug;
00349     debug_input_var(a);
00350     
00351     b = 5;
00352     debug_var(b);
00353     f1(a+1);
00354 
00355     return(a);
00356 }
00357 
00358 int bar(int a)
00359 {
00360     debug;
00361     debug_input_var(a);
00362 
00363     a += 2;
00364     debug_var(a);
00365 
00366     debug_output_var(a);
00367     return(a);
00368 }
00369 
00370 int foo(int a)
00371 {
00372     debug;
00373     debug_input_var(a);
00374 
00375     a = bar(a+5);
00376     debug_var(a);
00377 
00378     a += 3;
00379     debug_var(a);
00380 
00381     debug_output_var(a);
00382     return(a);
00383 }
00384 
00385 void test(void)
00386 {
00387     {
00388         std::cerr 
00389             << "  You should see an error message here:" 
00390             << std::endl
00391             << "------------------------------------------------------------"
00392             << std::endl
00393             ;
00394         debug_manager.init("./lkjsdlkfj/lksjdlkfj.lkjlkjfg/lkjlkjfl.out");
00395         assert(!debug_manager.ok());
00396         debug_manager.write("Hello World!");
00397         debug_manager.close();
00398         std::cerr 
00399             << "------------------------------------------------------------"
00400             << std::endl
00401             ;
00402     }
00403 
00404     {
00405         debug_manager.init("./test-debug.debug");
00406         assert(debug_manager.ok());
00407         debug_manager.write('H');
00408         assert(debug_manager.ok());
00409         debug_manager.close();
00410 
00411         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00412         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00413         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("H"));
00414         assert(ddbg.close());
00415         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00416     }
00417 
00418     {
00419         debug_manager.init("./test-debug.debug");
00420         assert(debug_manager.ok());
00421 
00422         {
00423             debug;
00424 
00425             bool l_b = true;
00426             char l_c = 'b';
00427             unsigned int l_ui = 5;
00428             int l_i = -7;
00429             unsigned short l_us = 3;
00430             short l_s = -4;
00431             unsigned long l_ul = 8;
00432             long l_l = -8;
00433             unsigned long long l_ull = 10;
00434             long long l_ll = -11;
00435             float l_f = 2.65;
00436             double l_d = 3.24;
00437             char* l_cp = "Hello World";
00438 
00439             debug_write(l_b); debug_write(std::endl);
00440             debug_write(l_c); debug_write(std::endl);
00441             debug_write(l_ui); debug_write(std::endl);
00442             debug_write(l_i); debug_write(std::endl);
00443             debug_write(l_us); debug_write(std::endl);
00444             debug_write(l_s); debug_write(std::endl);
00445             debug_write(l_ul); debug_write(std::endl);
00446             debug_write(l_l); debug_write(std::endl);
00447             debug_write(l_ull); debug_write(std::endl);
00448             debug_write(l_ll); debug_write(std::endl);
00449             debug_write(l_f); debug_write(std::endl);
00450             debug_write(l_d); debug_write(std::endl);
00451             debug_write(l_cp); debug_write(std::endl);
00452             debug_write((void*)&l_b); debug_write(std::endl);
00453             debug_write((void*)&l_c); debug_write(std::endl);
00454             debug_write((void*)&l_ui); debug_write(std::endl);
00455             debug_write((void*)&l_i); debug_write(std::endl);
00456             debug_write((void*)&l_us); debug_write(std::endl);
00457             debug_write((void*)&l_s); debug_write(std::endl);
00458             debug_write((void*)&l_ul); debug_write(std::endl);
00459             debug_write((void*)&l_l); debug_write(std::endl);
00460             debug_write((void*)&l_ull); debug_write(std::endl);
00461             debug_write((void*)&l_ll); debug_write(std::endl);
00462             debug_write((void*)&l_f); debug_write(std::endl);
00463             debug_write((void*)&l_d); debug_write(std::endl);
00464             debug_write((void*)l_cp); debug_write(std::endl);
00465             debug_write(__debug_type(l_b)); debug_write(std::endl);
00466             debug_write(__debug_type(l_c)); debug_write(std::endl);
00467             debug_write(__debug_type(l_ui)); debug_write(std::endl);
00468             debug_write(__debug_type(l_i)); debug_write(std::endl);
00469             debug_write(__debug_type(l_us)); debug_write(std::endl);
00470             debug_write(__debug_type(l_s)); debug_write(std::endl);
00471             debug_write(__debug_type(l_ul)); debug_write(std::endl);
00472             debug_write(__debug_type(l_l)); debug_write(std::endl);
00473             debug_write(__debug_type(l_ull)); debug_write(std::endl);
00474             debug_write(__debug_type(l_ll)); debug_write(std::endl);
00475             debug_write(__debug_type(l_f)); debug_write(std::endl);
00476             debug_write(__debug_type(l_d)); debug_write(std::endl);
00477             debug_write(__debug_type(l_cp)); debug_write(std::endl);
00478             debug_var(l_b);
00479             debug_var(l_c);
00480             debug_var(l_ui);
00481             debug_var(l_i);
00482             debug_var(l_us);
00483             debug_var(l_s);
00484             debug_var(l_ul);
00485             debug_var(l_l);
00486             debug_var(l_ull);
00487             debug_var(l_ll);
00488             debug_var(l_f);
00489             debug_var(l_d);
00490             debug_var(l_cp);
00491             debug_var(&l_b);
00492             debug_var(&l_c);
00493             debug_var(&l_ui);
00494             debug_var(&l_i);
00495             debug_var(&l_us);
00496             debug_var(&l_s);
00497             debug_var(&l_ul);
00498             debug_var(&l_l);
00499             debug_var(&l_ull);
00500             debug_var(&l_ll);
00501             debug_var(&l_f);
00502             debug_var(&l_d);
00503             debug_var(&l_cp);
00504         }
00505 
00506         debug_manager.close();
00507 
00508         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00509         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00510         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: void test()"));
00511 
00512         assert(ddbg.str_sandwich("test-debug.cc[","]:","void test()"));
00513 
00514         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00515         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| true"));
00516         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| b"));
00517         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| 5"));
00518         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| -7"));
00519         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| 3"));
00520         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| -4"));
00521         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| 8"));
00522         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| -8"));
00523         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| 10"));
00524         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| -11"));
00525         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 2.65"));
00526         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 3.24"));
00527         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Hello World"));
00528         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00529         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00530         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00531         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00532         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00533         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00534         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00535         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00536         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00537         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00538         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00539         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00540         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| 0x"));
00541         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| bool"));
00542         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| char"));
00543         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| unsigned int"));
00544         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| int"));
00545         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| unsigned short"));
00546         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| short"));
00547         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| unsigned long"));
00548         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| long"));
00549         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| unsigned long long"));
00550         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| long long"));
00551         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| float"));
00552         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| double"));
00553         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| char *"));
00554         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00555         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| l_b = (bool at ",") true"));
00556         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| l_c = (char at ",") 'b'"));
00557         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| l_ui = (unsigned int at ",") 5"));
00558         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| l_i = (int at ",") -7"));
00559         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| l_us = (unsigned short at ",") 3"));
00560         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| l_s = (short at ",") -4"));
00561         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| l_ul = (unsigned long at ",") 8"));
00562         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| l_l = (long at ",") -8"));
00563         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| l_ull = (unsigned long long at ",") 10"));
00564         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| l_ll = (long long at ",") -11"));
00565         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| l_f = (float at "));
00566         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| l_d = (double at "));
00567         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| l_cp = (char * at 0x",") \"Hello World\""));
00568         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| &l_b = (bool * at 0x"));
00569         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| &l_c = (char * at 0x",") \"b\""));
00570         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| &l_ui = (unsigned int * at 0x"));
00571         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| &l_i = (int * at 0x"));
00572         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| &l_us = (unsigned short * at 0x"));
00573         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| &l_s = (short * at 0x"));
00574         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| &l_ul = (unsigned long * at 0x"));
00575         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| &l_l = (long * at 0x"));
00576         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| &l_ull = (unsigned long long * at 0x"));
00577         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| &l_ll = (long long * at 0x"));
00578         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| &l_f = (float * at 0x"));
00579         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| &l_d = (double * at 0x"));
00580         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("| &l_cp = (void * at 0x"));
00581         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00582         assert(ddbg.close());
00583         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00584     }
00585 
00586     {
00587         errno = 0;
00588         debug_init("./test-debug.debug");
00589 
00590         f1(6);
00591 
00592         debug_close;
00593 
00594         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00595         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00596         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int f1(int)"));
00597         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00598         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00599         assert(ddbg.close());
00600         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00601     }
00602 
00603     {
00604         errno = 0;
00605         debug_init("./test-debug.debug");
00606 
00607         f2(6);
00608 
00609         debug_close;
00610 
00611         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00612         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00613         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int f2(int)"));
00614         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00615         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
00616         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 6"));
00617         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00618         assert(ddbg.close());
00619         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00620     }
00621 
00622     {
00623         errno = 0;
00624         debug_init("./test-debug.debug");
00625 
00626         f3(6);
00627 
00628         debug_close;
00629 
00630         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00631         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00632         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int f3(int)"));
00633         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00634         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| b = (int ",") 5"));
00635         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00636         assert(ddbg.close());
00637         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00638     }
00639 
00640     {
00641         errno = 0;
00642         debug_init("./test-debug.debug");
00643 
00644         f4(6);
00645 
00646         debug_close;
00647 
00648         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00649         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00650         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int f4(int)"));
00651         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00652         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Output:"));
00653         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 6"));
00654         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00655         assert(ddbg.close());
00656         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00657     }
00658 
00659     {
00660         errno = 0;
00661         debug_init("./test-debug.debug");
00662 
00663         f5(6);
00664 
00665         debug_close;
00666 
00667         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00668         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00669         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int f5(int)"));
00670         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00671         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
00672         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 6"));
00673         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00674         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| b = (int ",") 5"));
00675         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00676         assert(ddbg.close());
00677         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00678     }
00679 
00680     {
00681         errno = 0;
00682         debug_init("./test-debug.debug");
00683 
00684         f6(6);
00685 
00686         debug_close;
00687 
00688         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00689         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00690         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int f6(int)"));
00691         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00692         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| b = (int ",") 5"));
00693         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00694         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Output:"));
00695         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 6"));
00696         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00697         assert(ddbg.close());
00698         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00699     }
00700 
00701     {
00702         errno = 0;
00703         debug_init("./test-debug.debug");
00704 
00705         f7(6);
00706 
00707         debug_close;
00708 
00709         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00710         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00711         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int f7(int)"));
00712         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00713         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
00714         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 6"));
00715         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00716         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Output:"));
00717         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 6"));
00718         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00719         assert(ddbg.close());
00720         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00721     }
00722 
00723     {
00724         errno = 0;
00725         debug_init("./test-debug.debug");
00726 
00727         f8(6);
00728 
00729         debug_close;
00730 
00731         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00732         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00733         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int f8(int)"));
00734         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00735         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
00736         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 6"));
00737         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00738         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| b = (int ",") 5"));
00739         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00740         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Output:"));
00741         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 6"));
00742         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00743         assert(ddbg.close());
00744         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00745     }
00746 
00747     {
00748         errno = 0;
00749         debug_init("./test-debug.debug");
00750 
00751         f9(6);
00752 
00753         debug_close;
00754 
00755         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00756         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00757         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int f9(int)"));
00758         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00759         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: int f1(int)"));
00760         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
00761         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
00762         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00763         assert(ddbg.close());
00764         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00765     }
00766 
00767     {
00768         errno = 0;
00769         debug_init("./test-debug.debug");
00770 
00771         f10(6);
00772 
00773         debug_close;
00774 
00775         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00776         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00777         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int f10(int)"));
00778         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00779         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
00780         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 6"));
00781         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00782         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: int f1(int)"));
00783         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
00784         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
00785         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00786         assert(ddbg.close());
00787         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00788     }
00789 
00790     {
00791         errno = 0;
00792         debug_init("./test-debug.debug");
00793 
00794         f11(6);
00795 
00796         debug_close;
00797 
00798         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00799         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00800         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int f11(int)"));
00801         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00802         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| b = (int ",") 5"));
00803         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00804         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: int f1(int)"));
00805         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
00806         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
00807         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00808         assert(ddbg.close());
00809         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00810     }
00811 
00812     {
00813         errno = 0;
00814         debug_init("./test-debug.debug");
00815 
00816         f12(6);
00817 
00818         debug_close;
00819 
00820         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00821         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00822         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int f12(int)"));
00823         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00824         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
00825         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 6"));
00826         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00827         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| b = (int ",") 5"));
00828         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00829         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: int f1(int)"));
00830         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
00831         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
00832         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00833         assert(ddbg.close());
00834         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00835     }
00836 
00837     {
00838         errno = 0;
00839         debug_init("./test-debug.debug");
00840         debug_manager.set_depth(1);
00841 
00842         foo(5);
00843 
00844         debug_close;
00845 
00846         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00847         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00848         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int foo(int)"));
00849         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00850         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
00851         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 5"));
00852         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00853         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: int bar(int)"));
00854         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
00855         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
00856         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00857         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| a = (int ",") 12"));
00858         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| a = (int ",") 15"));
00859         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00860         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Output:"));
00861         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 15"));
00862         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00863         assert(ddbg.close());
00864         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00865     }
00866 
00867     {
00868         errno = 0;
00869         debug_init("./test-debug.debug");
00870         debug_manager.set_depth(2);
00871 
00872         foo(5);
00873 
00874         debug_close;
00875 
00876         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00877         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00878         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int foo(int)"));
00879         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00880         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
00881         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 5"));
00882         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00883         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: int bar(int)"));
00884         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
00885         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Input:"));
00886         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  a = (int at 0x",") 10"));
00887         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
00888         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | a = (int at 0x",") 12"));
00889         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
00890         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Output:"));
00891         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  a = (int at 0x",") 12"));
00892         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
00893         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00894         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| a = (int ",") 12"));
00895         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| a = (int ",") 15"));
00896         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00897         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Output:"));
00898         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 15"));
00899         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00900         assert(ddbg.close());
00901         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00902     }
00903 
00904     {
00905         errno = 0;
00906         int argc = 0;
00907         char * argv[256] = { 0 };
00908 
00909         argv[argc++] = "<program>";
00910         argv[argc++] = "--debug";
00911 
00912         std::cerr 
00913             << "  You should see an error message here:" 
00914             << std::endl
00915             << "------------------------------------------------------------"
00916             << std::endl
00917             ;
00918         debug_args(argc, argv);
00919         std::cerr 
00920             << "------------------------------------------------------------"
00921             << std::endl
00922             ;
00923         assert(!debug_manager.ok());
00924         debug_close;
00925     }
00926 
00927     {
00928         errno = 0;
00929         int argc = 0;
00930         char * argv[256] = { 0 };
00931 
00932         argv[argc++] = "<program>";
00933         argv[argc++] = "--debug-level";
00934 
00935         std::cerr 
00936             << "  You should see an error message here:" 
00937             << std::endl
00938             << "------------------------------------------------------------"
00939             << std::endl
00940             ;
00941         debug_args(argc, argv);
00942         std::cerr 
00943             << "------------------------------------------------------------"
00944             << std::endl
00945             ;
00946         assert(!debug_manager.ok());
00947         debug_close;
00948     }
00949 
00950     {
00951         errno = 0;
00952         int argc = 0;
00953         char * argv[256] = { 0 };
00954 
00955         argv[argc++] = "<program>";
00956         argv[argc++] = "--debug";
00957         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
00958         argv[argc++] = "--debug-level";
00959         argv[argc++] = "2";
00960 
00961         debug_args(argc, argv);
00962         assert(debug_manager.ok());
00963         foo(5);
00964         debug_close;
00965         assert(argc == 1);
00966         assert(argv[0] == "<program>");
00967 
00968         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
00969         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
00970         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int foo(int)"));
00971         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
00972         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
00973         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 5"));
00974         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00975         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: int bar(int)"));
00976         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
00977         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Input:"));
00978         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  a = (int at 0x",") 10"));
00979         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
00980         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | a = (int at 0x",") 12"));
00981         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
00982         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Output:"));
00983         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  a = (int at 0x",") 12"));
00984         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
00985         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00986         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| a = (int ",") 12"));
00987         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| a = (int ",") 15"));
00988         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
00989         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Output:"));
00990         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 15"));
00991         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
00992         assert(ddbg.close());
00993         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
00994     }
00995 
00996     {
00997         errno = 0;
00998         int argc = 0;
00999         char * argv[256] = { 0 };
01000 
01001         argv[argc++] = "<program>";
01002         argv[argc++] = "--some-argument";
01003         argv[argc++] = "--debug";
01004         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01005         argv[argc++] = "--debug-level";
01006         argv[argc++] = "2";
01007 
01008         debug_args(argc, argv);
01009         assert(debug_manager.ok());
01010         foo(5);
01011         debug_close;
01012         assert(argc == 2);
01013         assert(argv[0] == "<program>");
01014         assert(argv[1] == "--some-argument");
01015 
01016         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01017         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01018         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int foo(int)"));
01019         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01020         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
01021         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 5"));
01022         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01023         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: int bar(int)"));
01024         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01025         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Input:"));
01026         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  a = (int at 0x",") 10"));
01027         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01028         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | a = (int at 0x",") 12"));
01029         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01030         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Output:"));
01031         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  a = (int at 0x",") 12"));
01032         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01033         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01034         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| a = (int ",") 12"));
01035         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| a = (int ",") 15"));
01036         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01037         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Output:"));
01038         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 15"));
01039         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01040         assert(ddbg.close());
01041         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01042     }
01043 
01044     {
01045         errno = 0;
01046         int argc = 0;
01047         char * argv[256] = { 0 };
01048 
01049         argv[argc++] = "<program>";
01050         argv[argc++] = "--debug";
01051         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01052         argv[argc++] = "--debug-level";
01053         argv[argc++] = "2";
01054         argv[argc++] = "--some-argument";
01055 
01056         debug_args(argc, argv);
01057         assert(debug_manager.ok());
01058         foo(5);
01059         debug_close;
01060         assert(argc == 2);
01061         assert(argv[0] == "<program>");
01062         assert(argv[1] == "--some-argument");
01063 
01064         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01065         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01066         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int foo(int)"));
01067         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01068         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
01069         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 5"));
01070         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01071         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: int bar(int)"));
01072         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01073         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Input:"));
01074         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  a = (int at 0x",") 10"));
01075         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01076         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | a = (int at 0x",") 12"));
01077         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01078         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Output:"));
01079         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  a = (int at 0x",") 12"));
01080         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01081         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01082         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| a = (int ",") 12"));
01083         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| a = (int ",") 15"));
01084         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01085         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Output:"));
01086         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  a = (int ",") 15"));
01087         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01088         assert(ddbg.close());
01089         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01090     }
01091 
01092     {
01093         errno = 0;
01094         int argc = 0;
01095         char * argv[256] = { 0 };
01096 
01097         argv[argc++] = "<program>";
01098         argv[argc++] = "--debug";
01099         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01100 
01101         debug_args(argc, argv);
01102         assert(debug_manager.ok());
01103 
01104         {
01105             debug;
01106 
01107             class1 c1;
01108 
01109             debug_var(c1);
01110         }
01111         debug_close;
01112 
01113         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01114         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01115         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: void test()"));
01116         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01117         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01118         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01119         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | num = (int ",") 0"));
01120         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01121         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01122         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| c1 = (class1 at 0x",")"));
01123         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  num = (int at ",") 0"));
01124         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01125         assert(ddbg.close());
01126         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01127     }
01128 
01129     {
01130         errno = 0;
01131         int argc = 0;
01132         char * argv[256] = { 0 };
01133 
01134         argv[argc++] = "<program>";
01135         argv[argc++] = "--debug";
01136         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01137 
01138         debug_args(argc, argv);
01139         assert(debug_manager.ok());
01140 
01141         {
01142             debug;
01143 
01144             class2 c2;
01145 
01146             debug_var(c2);
01147         }
01148         debug_close;
01149 
01150         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01151         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01152         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: void test()"));
01153         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01154         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class2::class2()"));
01155         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01156         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01157         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | {"));
01158         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | }"));
01159         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01160         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01161         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | {"));
01162         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | }"));
01163         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01164         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01165         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | {"));
01166         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | }"));
01167         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01168         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01169         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | {"));
01170         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | }"));
01171         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01172         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01173         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | {"));
01174         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | }"));
01175         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01176         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | v = (std::vector<class1> at 0x",") (size: 5)"));
01177         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  [0] = (class1 at 0x",")"));
01178         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |   num = (int at 0x",") 0"));
01179         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  [1] = (class1 at 0x",")"));
01180         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |   num = (int at 0x",") 0"));
01181         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  [2] = (class1 at 0x",")"));
01182         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |   num = (int at 0x",") 0"));
01183         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  [3] = (class1 at 0x",")"));
01184         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |   num = (int at 0x",") 0"));
01185         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  [4] = (class1 at 0x",")"));
01186         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |   num = (int at 0x",") 0"));
01187         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01188         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01189         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| c2 = (class2 at 0x",")"));
01190         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  v = (std::vector<class1> at 0x",") (size: 5)"));
01191         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|   [0] = (class1 at 0x",")"));
01192         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|    num = (int at 0x",") 0"));
01193         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|   [1] = (class1 at 0x",")"));
01194         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|    num = (int at 0x",") 0"));
01195         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|   [2] = (class1 at 0x",")"));
01196         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|    num = (int at 0x",") 0"));
01197         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|   [3] = (class1 at 0x",")"));
01198         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|    num = (int at 0x",") 0"));
01199         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|   [4] = (class1 at 0x",")"));
01200         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|    num = (int at 0x",") 0"));
01201         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01202         assert(ddbg.close());
01203         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01204     }
01205 
01206     {
01207         errno = 0;
01208         int argc = 0;
01209         char * argv[256] = { 0 };
01210 
01211         argv[argc++] = "<program>";
01212         argv[argc++] = "--debug";
01213         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01214 
01215         debug_args(argc, argv);
01216         assert(debug_manager.ok());
01217 
01218         class3 c3;
01219 
01220         debug_close;
01221 
01222         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01223         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01224         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: class3::class3()"));
01225         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01226         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01227         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01228         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | num = (int ",") 0"));
01229         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01230         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01231         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01232         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01233         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | num = (int ",") 0"));
01234         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01235         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01236         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01237         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01238         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | num = (int ",") 0"));
01239         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01240         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01241         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01242         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01243         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | num = (int ",") 0"));
01244         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01245         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01246         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01247         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01248         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | num = (int ",") 0"));
01249         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01250         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01251         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| v = (std::vector<class1 *> at 0x",") (size: 5)"));
01252         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("|  [0] = (class1 * at 0x"));
01253         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("|  [1] = (class1 * at 0x"));
01254         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("|  [2] = (class1 * at 0x"));
01255         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("|  [3] = (class1 * at 0x"));
01256         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_begin("|  [4] = (class1 * at 0x"));
01257         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01258         assert(ddbg.close());
01259         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01260     }
01261 
01262     {
01263         errno = 0;
01264         int argc = 0;
01265         char * argv[256] = { 0 };
01266 
01267         argv[argc++] = "<program>";
01268         argv[argc++] = "--debug";
01269         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01270 
01271         debug_args(argc, argv);
01272         assert(debug_manager.ok());
01273 
01274         {
01275             debug;
01276 
01277             class4 c4;
01278 
01279             debug_var(c4);
01280             debug_var(&c4);
01281         }
01282         debug_close;
01283 
01284         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01285         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01286         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: void test()"));
01287         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01288         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class4::class4()"));
01289         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01290         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | c = (class4::colors at 0x",") class4::brown"));
01291         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | cs = (class4::c4s at 0x",")"));
01292         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  a = (int at 0x",") 5"));
01293         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| |  b = (char at 0x",") 'F'"));
01294         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01295         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01296         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| c4 = (class4 at 0x",")"));
01297         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  c = (class4::colors at 0x",") class4::brown"));
01298         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|  cs = (class4::c4s at 0x",")"));
01299         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|   a = (int at 0x",") 5"));
01300         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("|   b = (char at 0x",") 'F'"));
01301         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_sandwich("| &c4 = (class4 * at 0x",") 0x",""));
01302         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01303         assert(ddbg.close());
01304         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01305     }
01306 
01307     //---------------------------------------------------------------------------
01308     {
01309         errno = 0;
01310         int argc = 0;
01311         char * argv[256] = { 0 };
01312 
01313         argv[argc++] = "<program>";
01314         argv[argc++] = "--debug";
01315         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01316         argv[argc++] = "--debug-level";
01317         argv[argc++] = "2";
01318         argv[argc++] = "--debug-no-addresses";
01319 
01320         debug_args(argc, argv);
01321         assert(debug_manager.ok());
01322         foo(5);
01323         debug_close;
01324         assert(argc == 1);
01325         assert(argv[0] == "<program>");
01326 
01327         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01328         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01329         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int foo(int)"));
01330         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01331         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
01332         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  a = (int) 5"));
01333         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01334         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: int bar(int)"));
01335         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01336         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Input:"));
01337         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  a = (int) 10"));
01338         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01339         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | a = (int) 12"));
01340         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01341         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Output:"));
01342         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  a = (int) 12"));
01343         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01344         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01345         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| a = (int) 12"));
01346         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| a = (int) 15"));
01347         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01348         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Output:"));
01349         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  a = (int) 15"));
01350         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01351         assert(ddbg.close());
01352         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01353     }
01354 
01355     {
01356         errno = 0;
01357         int argc = 0;
01358         char * argv[256] = { 0 };
01359 
01360         argv[argc++] = "<program>";
01361         argv[argc++] = "--some-argument";
01362         argv[argc++] = "--debug";
01363         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01364         argv[argc++] = "--debug-level";
01365         argv[argc++] = "2";
01366 
01367         debug_args(argc, argv);
01368         assert(debug_manager.ok());
01369         foo(5);
01370         debug_close;
01371         assert(argc == 2);
01372         assert(argv[0] == "<program>");
01373         assert(argv[1] == "--some-argument");
01374 
01375         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01376         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01377         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int foo(int)"));
01378         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01379         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
01380         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  a = (int) 5"));
01381         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01382         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: int bar(int)"));
01383         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01384         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Input:"));
01385         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  a = (int) 10"));
01386         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01387         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | a = (int) 12"));
01388         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01389         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Output:"));
01390         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  a = (int) 12"));
01391         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01392         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01393         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| a = (int) 12"));
01394         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| a = (int) 15"));
01395         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01396         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Output:"));
01397         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  a = (int) 15"));
01398         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01399         assert(ddbg.close());
01400         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01401     }
01402 
01403     {
01404         errno = 0;
01405         int argc = 0;
01406         char * argv[256] = { 0 };
01407 
01408         argv[argc++] = "<program>";
01409         argv[argc++] = "--debug";
01410         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01411         argv[argc++] = "--debug-level";
01412         argv[argc++] = "2";
01413         argv[argc++] = "--some-argument";
01414 
01415         debug_args(argc, argv);
01416         assert(debug_manager.ok());
01417         foo(5);
01418         debug_close;
01419         assert(argc == 2);
01420         assert(argv[0] == "<program>");
01421         assert(argv[1] == "--some-argument");
01422 
01423         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01424         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01425         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: int foo(int)"));
01426         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01427         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Input:"));
01428         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  a = (int) 5"));
01429         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01430         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: int bar(int)"));
01431         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01432         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Input:"));
01433         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  a = (int) 10"));
01434         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01435         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | a = (int) 12"));
01436         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01437         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | Output:"));
01438         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  a = (int) 12"));
01439         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01440         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01441         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| a = (int) 12"));
01442         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| a = (int) 15"));
01443         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01444         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| Output:"));
01445         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  a = (int) 15"));
01446         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01447         assert(ddbg.close());
01448         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01449     }
01450 
01451     {
01452         errno = 0;
01453         int argc = 0;
01454         char * argv[256] = { 0 };
01455 
01456         argv[argc++] = "<program>";
01457         argv[argc++] = "--debug";
01458         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01459 
01460         debug_args(argc, argv);
01461         assert(debug_manager.ok());
01462 
01463         {
01464             debug;
01465 
01466             class1 c1;
01467 
01468             debug_var(c1);
01469         }
01470         debug_close;
01471 
01472         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01473         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01474         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: void test()"));
01475         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01476         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01477         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01478         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | num = (int) 0"));
01479         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01480         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01481         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| c1 = (class1)"));
01482         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  num = (int) 0"));
01483         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01484         assert(ddbg.close());
01485         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01486     }
01487 
01488     {
01489         errno = 0;
01490         int argc = 0;
01491         char * argv[256] = { 0 };
01492 
01493         argv[argc++] = "<program>";
01494         argv[argc++] = "--debug";
01495         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01496 
01497         debug_args(argc, argv);
01498         assert(debug_manager.ok());
01499 
01500         {
01501             debug;
01502 
01503             class2 c2;
01504 
01505             debug_var(c2);
01506         }
01507         debug_close;
01508 
01509         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01510         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01511         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: void test()"));
01512         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01513         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class2::class2()"));
01514         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01515         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01516         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | {"));
01517         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | }"));
01518         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01519         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01520         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | {"));
01521         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | }"));
01522         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01523         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01524         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | {"));
01525         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | }"));
01526         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01527         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01528         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | {"));
01529         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | }"));
01530         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01531         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| | test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01532         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | {"));
01533         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | }"));
01534         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | "));
01535         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | v = (std::vector<class1>) (size: 5)"));
01536         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  [0] = (class1)"));
01537         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |   num = (int) 0"));
01538         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  [1] = (class1)"));
01539         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |   num = (int) 0"));
01540         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  [2] = (class1)"));
01541         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |   num = (int) 0"));
01542         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  [3] = (class1)"));
01543         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |   num = (int) 0"));
01544         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  [4] = (class1)"));
01545         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |   num = (int) 0"));
01546         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01547         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01548         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| c2 = (class2)"));
01549         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  v = (std::vector<class1>) (size: 5)"));
01550         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|   [0] = (class1)"));
01551         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|    num = (int) 0"));
01552         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|   [1] = (class1)"));
01553         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|    num = (int) 0"));
01554         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|   [2] = (class1)"));
01555         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|    num = (int) 0"));
01556         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|   [3] = (class1)"));
01557         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|    num = (int) 0"));
01558         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|   [4] = (class1)"));
01559         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|    num = (int) 0"));
01560         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01561         assert(ddbg.close());
01562         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01563     }
01564 
01565     {
01566         errno = 0;
01567         int argc = 0;
01568         char * argv[256] = { 0 };
01569 
01570         argv[argc++] = "<program>";
01571         argv[argc++] = "--debug";
01572         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01573 
01574         debug_args(argc, argv);
01575         assert(debug_manager.ok());
01576 
01577         class3 c3;
01578 
01579         debug_close;
01580 
01581         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01582         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01583         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: class3::class3()"));
01584         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01585         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01586         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01587         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | num = (int) 0"));
01588         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01589         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01590         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01591         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01592         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | num = (int) 0"));
01593         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01594         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01595         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01596         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01597         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | num = (int) 0"));
01598         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01599         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01600         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01601         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01602         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | num = (int) 0"));
01603         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01604         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01605         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class1::class1()"));
01606         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01607         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | num = (int) 0"));
01608         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01609         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01610         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| v = (std::vector<class1 *>) (size: 5)"));
01611         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  [0] = (class1 *) "));
01612         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  [1] = (class1 *) "));
01613         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  [2] = (class1 *) "));
01614         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  [3] = (class1 *) "));
01615         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  [4] = (class1 *) "));
01616         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01617         assert(ddbg.close());
01618         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01619     }
01620 
01621     {
01622         errno = 0;
01623         int argc = 0;
01624         char * argv[256] = { 0 };
01625 
01626         argv[argc++] = "<program>";
01627         argv[argc++] = "--debug";
01628         argv[argc++] = "./test-debug.debug";
01629 
01630         debug_args(argc, argv);
01631         assert(debug_manager.ok());
01632 
01633         {
01634             debug;
01635 
01636             class4 c4;
01637 
01638             debug_var(c4);
01639             debug_var(&c4);
01640         }
01641         debug_close;
01642 
01643         assert(ddbg.open("./test-debug.debug"));
01644         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("# vim:foldmethod=marker:foldmarker={,}"));
01645         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("test-debug.cc[","]: void test()"));
01646         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("{"));
01647         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_wrap("| test-debug.cc[","]: class4::class4()"));
01648         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| {"));
01649         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | c = (class4::colors) class4::brown"));
01650         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| | cs = (class4::c4s)"));
01651         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  a = (int) 5"));
01652         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| |  b = (char) 'F'"));
01653         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| }"));
01654         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| "));
01655         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| c4 = (class4)"));
01656         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  c = (class4::colors) class4::brown"));
01657         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|  cs = (class4::c4s)"));
01658         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|   a = (int) 5"));
01659         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("|   b = (char) 'F'"));
01660         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("| &c4 = (class4 *) "));
01661         assert(ddbg.get_line() && ddbg.str_equal("}"));
01662         assert(ddbg.close());
01663         assert(unlink("./test-debug.debug") == 0);
01664     }
01665 }
01666 #endif
01667 
01668 int main(int argc, char* argv[])
01669 {
01670 #ifdef DEBUG
01671     test();
01672 #else
01673     std::cerr << "Skipping this test, debugging code not compiled" << std::endl;
01674 #endif
01675     return(0);
01676 }

Generated on Mon Jul 12 12:02:51 2004 for rvm by doxygen 1.3.6